Gdzie powinny znajdować się przemysłowe barierki ochronne?

Przemysłowe barierki ochronne są niezbędnym elementem wyposażenia każdego zakładu produkcyjnego czy magazynowego. Zapewniają one bezpieczeństwo pracownikom oraz chronią mienie przed uszkodzeniami. 

 

Zabezpieczanie stanowisk pracy na wysokości

Praca na wysokości, czyli powyżej 100 cm nad poziomem podłogi lub ziemi, wiąże się z ryzykiem upadku oraz wypadków. Dlatego też przepisy nakazują odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc pracy. Barierki przemysłowe są jednym z podstawowych elementów ochrony zbiorowej, które nie tylko wyznaczają granice powierzchni roboczej, ale także chronią pracowników przed nieszczęśliwymi wypadkami. Ich stosowanie jest szczególnie ważne przy maszynach produkcyjnych, urządzeniach oraz na przejściach i dojściach do linii produkcyjnych czy sortowniczych.

 

Wyodrębnienie stref niebezpiecznych i ciągów komunikacyjnych

żółte barierki przemysłowe

Barierki ochronne pozwalają również wytyczać drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych oraz stwarzać bezpieczne miejsce pracy w każdym środowisku. Dzięki nim można wyodrębnić strefy niebezpieczne, takie jak obszary pracy z maszynami czy urządzeniami ruchomymi, od ciągów komunikacyjnych, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Barierki systemowe są szczególnie przydatne w halach magazynowych, centrum logistycznym oraz zakładach produkcyjnych. W przypadku placówek publicznych często stosuje się barierki uchylne, co pozwala na wdrożenie procedur kontroli dostępu i nadzoru nad przepływem osób.

 

Indywidualne projektowanie i montaż barierek

Dostępność różnorodnych elementów barierek pozwala na tworzenie indywidualnych konstrukcji dopasowanych do potrzeb i specyfiki danego zakładu produkcyjnego czy hali magazynowej. Barierki zabezpieczające mogą być przymocowywane do powierzchni za pomocą kotw rozporowych pierścieniowych oraz kotw chemicznych, lub też można je osadzać w gruncie poprzez zabetonowanie.