Jakie środki transportu bliskiego stosowane są na halach produkcyjnych?

Środki transportu stosowane na halach produkcyjnych to według słownika terminologii logistycznej środki transportu bliskiego, inaczej wewnętrznego. Dzielimy je na urządzenia dźwigowe oraz wózki i przenośniki. W naszym wpisie przyjrzymy się bliżej wózkom transportowym, które nasz Urząd Dozoru Technicznego dzieli na dwa główne typy, czyli wózki unoszące oraz wózki podnośnikowe.

Podział wózków transportowych według Urzędu Dozoru Technicznego. Wózki unoszące

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami i normami, nie wszystkie rodzaje wózków transportowych, które są stosowane na halach produkcyjnych, podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z podziałem Urzędu Dozoru Technicznego dozorowi nie podlegają wózki unoszące. To wózki dostosowane do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość, która umożliwia jego transport. Nie wymagają dozoru ani też specjalistycznych uprawnień do obsługi, przy czym operatorem wózków jezdniowych z napędem silnikowym może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i ma na to zezwolenia pracodawcy lub wykonawcy robót.

Wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Różnica między wózkami unoszącymi i podnośnikowymi tkwi w tym, że wózki podnośnikowe są przystosowane do podnoszenia ładunku także na wysokość, która umożliwia składowanie, pobieranie ładunków, układanie ich w gniazdach i podejmowanie z gniazd. Wózki transportowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi.

Przykład praktycznego wózka transportowego KLT

Większości z nas wózki transportowe na halach produkcyjnych kojarzą się z urządzeniami z napędem elektrycznym i hydraulicznym, z maszynami. W praktyce bardzo często wykorzystuje się wózki transportowe KLT, które mogą być ładowane i przesuwane siłą mięśni. Można układać na nich pojemniki o standardowych wymiarach na prostych lub ukośnych półkach i sprawnie manipulować całością między regałami. To w wielu przestrzeniach bardzo wygodna opcja transportu wewnętrznego, a przy tym transport wózkami KLT jest optymalnie wydajny. 

 

hala