Jaką funkcję pełnią kurtyny spawalnicze?

Kurtyny spawalnicze wykonane są ze specjalnej tkaniny powlekanej PCV. Pełnią one funkcję ochronną przed szkodliwym wpływem procesu spawania na otoczenie, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Pomagają przygotować stanowisko do pracy w szkodliwych warunkach. Kurtyny spawalnicze są bardzo wytrzymałe i odporne, dzięki czemu pełnią swoją funkcję przez długi czas.

Zastosowanie kurtyn spawalniczych

Kurtyny spawalnicze pomagają wydzielić poszczególne stanowiska pracy. Odpowiednie oddzielenie stanowisk i zabezpieczenie ich w taki sposób, by zapewniały bezpieczeństwo pracowników, jest kluczowe, by spełniać wymogi BHP. Mimo kurtyn spawalniczych konieczne jest także noszenie masek ochronnych oraz kombinezonów przez osoby zajmujące się spawaniem. Zależnie od potrzeb, stanowisko spawalnicze może być zamontowane na stałe, lub być mobilne.
Kurtyny spawalnicze dostępne są w różnych kolorach. Niezależnie od koloru, wszystkie równie skutecznie chronią przed szkodliwymi skutkami spawania. Kolory te różnią się przezroczystością. Im ciemniejszy kolor, tym kurtyna spawalnicza w mniejszym stopniu przepuszcza światło, więc może zwiększać komfort pracowników.

W jaki sposób kurtyny spawalnicze chronią pracowników?

Kurtyny spawalnicze zapewniają bezpieczeństwo dzięki zawartym w nich specjalnym stabilizatorom, które chronią przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym, ultrafioletowym oraz niebieskim, wytwarzającym się podczas spawania. Promieniowanie to może nieodwracalnie uszkodzić wzrok oraz powodować zmiany skórne. Kurtyny pomagają także ograniczyć rozprzestrzenianie się gazów i dymu, które wytwarzane są w procesie spawania. Kolejnym zagrożeniem, przed którym chronią kurtyny, są rozżarzone odpryski metalu i żużlu, które mogą pojawić się w trakcie spawania. Niebezpiecznym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia pożaru, są również odpryskujące podczas spawania iskry. Kurtyny spawalnicze mają właściwości samogasnące. Jeśli podczas pracy na materiał kurtyny spadnie iskra lub pojawi się ogień, materiał zacznie się topić, jednak zgaśnie w mniej niż 3 sekundy.