Jakie oznakowanie powinny mieć hale przemysłowe?

Oznakowania w hali przemysłowej powinny być na tyle jasne i czytelne, by były bez problemu zrozumiałe dla osoby, która jest w niej pierwszy raz. Oznaczenia pomagają w poruszaniu się po przestrzeni w sposób sprawny i bezpieczny. Usprawniają również proces produkcyjny i w ten sposób pomagają oszczędzać czas i pieniądze. W celu oznakowania wykorzystuje się oznaczenia pionowe i poziome.

 

Z jakich elementów powinny składać się oznaczenia na halach przemysłowych?

Obowiązkowymi oznaczeniami na halach, są znaki poziome namalowane na podłodze hali. Konieczne jest również oznaczenie dróg ewakuacyjnych i miejsca przechowywania gaśnicy. Poza tymi elementami na hali mogą znajdować się również metalowe znaki pionowe oraz urządzenia ochronne takie jak bariery, słupki antykolizyjne, ochraniacze czy pochłaniacze uderzeń.

Znaki pionowe mogą informować np. o tym, że dana trasa jest jednokierunkowa. Kierują one ruchem zwykle na większych halach. Mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności komunikacyjnej.
Oznaczenia mogą występować również na elementach konstrukcyjnych, takich jak słupki, filary, ścianki. Mają wtedy najczęściej formę żółto-czarnych pasów.

hala

 

Wymagania dotyczące poziomych oznaczeń

Konieczność wykonania oznaczenia poziomego leży po stronie pracodawcy. Obowiązek ten jest ustalony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisów BHP. Oznakowanie hal przemysłowych powinno spełniać określone wymagania, być klarowne i bezpieczne.
Oznaczenia poziome wykonywane są przy użyciu farby lub taśmy. Farby nakłada się natryskowo lub ręcznie na wcześniej oczyszczone powierzchnie. Linie zwykle mają 5 lub 10 cm szerokości, natomiast piktogramy 40 do 60 cm wysokości. Zalecanymi kolorami oznaczeń jest biały i żółty.
Oznakowania powinny być widoczne również w słabym świetle. Może w tym pomóc zastosowanie farb fluorescencyjnych. Dla zwiększenia widoczności mogą zostać dodatkowo umieszczone odblaski. Oznaczenia należy dobrze przemyśleć, aby nie powodowały kolizji i stłuczek. Zaznaczone powinny być ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne oraz obszary o zwiększonym niebezpieczeństwie.